Video/ Hình ảnh

Video clip/hình ảnh về nông trại bách hợp, hoạt động nông trại, trái cây long khánh, đặc sản trái cây nhà vườn, lịch thời vụ, thu hoạch trái cây, chăm sóc cây ăn trái, hoạt động từ thiện